Chính sách hoàn tiền, trả hàng, thanh lý HĐ

1. Đối với dịch vụ sửa chữa, cài đặt phần mềm, máy tính

- Chỉ trong trường hợp 5Star chưa tiến hành dịch vụ thì khách hàng mới được thanh lý hợp đồng.

- Khách hàng thanh lý, 5Star sẽ hoàn trả 80% giá trị tiền cọc

2. Đối với các dịch vụ khác:

- Đối với các dịch vụ trên những sản phẩm phi vật thể, khách hàng yêu cầu thanh lý hợp đồng sẽ không được hoàn tiền.
Hotline (24/7)

Messages

Chat Zalo

Liên hệ